Lietošanas noteikumi un nosacījumi

Laipni lūdzam interneta vietnē KatramDarbam.lv (turpmāk tekstā “Vietne” vai “KatramDarbam”). Šīs Vietnes izveidošanas vienīgais mērķis ir sniegt palīdzību nekustamā īpašuma remonta, celtniecības un labiekārtošanas plānošanā, kā arī celtnieku, meistaru, dizaineru un citu nozaru speciālistu atlasē, un šī Vietne nav veidota jebkuriem citiem mērķiem. Termini “mēs”, “mūs” un “mūsu” apzīmē uzņēmumu, kas Vietni administrē (turpmāk tekstā “Vietnes administrācija”). Termins “Jūs” apzīmē lietotājus, kuri apmeklē Vietni un/vai ievieto Vietnē informāciju.

Lai izmantotu šo Vietni, Jums ir jāpiekrīt (bez jebkādiem izņēmumiem) visiem turpmāk izklāstītajiem noteikumiem, nosacījumiem un norādījumiem (turpmāk tekstā – “Vienošanās”). Apmeklējot vai lietojot šo vietni jebkādā veidā, Jūs piekrītat rīkoties saskaņā ar Vienošanos. Uzmanīgi izlasiet Vienošanos. Ja Jūs nepieņemat visus šeit izklāstītos noteikumus un nosacījumus, Jums nav tiesību lietot šo Vietni.

Vispārēji noteikumi 

 1. Par šīs Vietnes lietotāju tiek uzskatīta jebkura juridiska vai fiziska persona, kas apmeklē šo Vietni un/vai ievieto šajā Vietnē informāciju (turpmāk tekstā – “Lietotājs”).
 2. Lietotājam ir jābūt vecumā no 13 gadiem, tiesībspējīgam un rīcībspējīgam, lai varētu slēgt Vienošanos un lietot šo Vietni.
 3. Vietnes Lietotājs, kurš Vietnē ir publicējis informāciju par remonta, celtniecības, teritorijas labiekārtošanas un citu pakalpojumu sniegšanu, tiek uzskatīts par meistaru (turpmāk tekstā – “Meistars”).
 4. Atbildību par Vietnē publicētās informācijas saturu un patiesumu uzņemas tās publicētājs – Meistars vai Lietotājs.
 5. Lietotājiem nav paredzētas jebkādas izmaksas saistībā ar Vietnes lietošanu. Meistari maksā par informācijas ievietošanu par saviem pakalpojumiem, kā arī kontaktinformācijas un citas atbilstošas informācijas ievietošanu saskaņā ar noteikumiem, kas ir spēkā brīdī, kad Vietnē tiek reģistrēts konts.
 6. Izveidojot kontu, Lietotājs piekrīt, ka viņa personas dati tiks saglabāti Vietnes datu bāzē un izmantoti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
 7. Informācija, kuru Lietotājs publicē Vietnes sadaļās, kas paredzētas vispārējai lietošanai, tiek uzskatīta par publiski pieejamu informāciju.
 8. Lietotājs piekrīt Vietnē publicētajai atsauksmju politikai un forumu politikai, kas izklāstīta Vietnes sadaļās Atsauksmju politika un Forumu politika.
 9. Vietnes administrācija patur tiesības: 
 • dzēst un/vai labot jebkuru Lietotāja publicētu informāciju, ja tās saturs neatbilst Vietnes noteikumiem vai ir pretrunā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
 • dzēst un/vai labot jebkuru Lietotāja publicētu informāciju, ja tā publicēta jebkurā citā valodā, izņemot latviešu un krievu, ieskaitot to, ja teksts krievu valodā ir uzrakstīts, izmantojot alfabēta transliterāciju, vai tekstā ir gramatiskas kļūdas;
 • pārvietot Lietotāja publicētu informāciju no vienas sadaļas citā, ja tās saturs neatbilst sadaļai, kurā tā ir publicēta;
 • dzēst un/vai labot jebkuru Lietotāja publicētu informāciju, ja ir saņemtas pamatotas sūdzības par tās saturu;
 • ja Vietnes noteikumi tiek pārkāpti sistemātiski, liegt pārkāpējam pieeju Vietnei;
 • pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā atteikt jebkurai personai pieeju Vietnei un mūsu piedāvātajiem pakalpojumiem jebkuru iemeslu dēļ, ieskaitot šīs Vienošanās pārkāpumus.
 • pēc tiesībsargājošo iestāžu, cietušo personu un/vai tiesu iestāžu pieprasījuma bez ierunām sniegt attiecīgajām iestādēm Lietotāju identificējošu informāciju un Lietotāja veikto darbību protokolu rakstiskā un/vai elektroniskā formā. 

Meistara profila publicēšanas nosacījumi 

 1. Meistars publicē informāciju, izveidojot profilu kādā no Vietnes pakalpojumu kataloga sadaļām (turpmāk – “Meistara profils” vai “Profils”) saskaņā ar nosacījumiem, kas ir spēkā Profila publikācijas brīdī.
 2. Meistara profilu drīkst publicēt, ja:
 • ir uzrādīta maksimāli detalizēta informācija par pakalpojumu;
 • teksta vai grafiskais saturs ir tieši saistīts ar norādīto pakalpojumu;
 • saturs atbilst Vietnes pakalpojumu kataloga sadaļai, kurā tas ir ievietots;
 • ir uzrādīta Meistara kontaktinformācija, ieskaitot tālruņa numuru, e-pasta adresi un mājaslapas adresi.
 1. Meistars tiek informēts par pašreizējām akcijām un maksu laikā, kad tas gatavo publicēšanai Meistara profilu.
 2. Meistars nekādos apstākļos nevar pretendēt uz summas, kas samaksāta par Meistara profila publicēšanu, atgriešanu.
 3. Ja Vietne nedarbojas servera problēmas dēļ 24 stundas un ilgāk un ja par to ir tikusi informēta Vietnes administrācija, Meistara profila reģistrācijas termiņš tiek pagarināts uz laiku, kurā Vietne nebija pieejama.
 4. Meistara profils tiks automātiski dzēsts pēc 12 mēnešiem no pēdējās publikācijas datuma.
 5. Viens Meistars drīkst publicēt neierobežotu skaitu profilu.
 6. Aizliegts publicēt un tiks dzēsti tādi Meistaru profili:
 • kuros ietverta nekorekta vai kļūdaina informācija, ieskaitot gadījumus, kad teksta vai grafiskais saturs neatbilst patiesībai;
 • Profila grafiskais saturs ir izvēlēts pēc analoģijas, piemēram, pakalpojums ir flīžu ieklāšana, bet bilde paņemta no interneta;
 • Profila teksta un/vai grafiskais saturs ir zemas kvalitātes;
 • Profilā ir ietverts teksta vai grafiskais saturs, kas uzskatāms par pretlikumīgu vai morāles standartiem neatbilstošu, aizskarošu vai vizuāli nepatīkamu;
 • Profila saturs ir diskreditējošs, tā raksturs ir reliģiozs un/vai politisks;
 • Profila aprakstā ir iekļauts aicinājums sūtīt SMS uz maksas tālruņa numuru vai tajā ietverta informācija par naudas ziedojumiem vai pārskaitījumiem;
 • Profilā ir iekļauta informācija par jebkāda veida turpmāk aprakstīto priekšmetu pirkšanu, pārdošanu un/vai apmaiņu: dokumenti, narkotiskās vielas, medikamenti, cilvēki orgāni, kaujas ieroči un munīcija;
 • Profilā ir iekļauti pornogrāfiski materiāli vai izteikts jebkura veida seksuālu pakalpojumu piedāvājums.

Atbildības ierobežojumi 

 1. Vietnes administrācija neatbild par Vietnē publicēto saturu, kā arī par iespējamiem zaudējumiem vai neērtībām, kas varētu būt saistītas ar informācijas publicēšanu.
 2. Ievietojot informāciju par Meistara pakalpojumiem, Vietnes administrācija nesniedz ziņas un negarantē, ka Meistara pakalpojumus izmantot ir ieteicams vai to darīt ir droši, un neatbild par zaudējumiem vai kaitējumu, kas varētu rasties šo pakalpojumu izmantošanas rezultātā.
 3. Vietnē publicētā informācija par produktiem un pakalpojumiem var būt neprecīza un/vai kļūdaina. Vietnes administrācija negarantē informācijas precizitāti un neatbild par kļūdām vai neprecizitātēm informācijā un aprakstos (ieskaitot bez ierobežojuma cenas, fotogrāfijas, video, pakalpojumu sarakstus, vispārējo pakalpojumu raksturojumu u.c.), kurus savos Profilos ir snieguši Meistari un citi Lietotāji, kas piedāvā pakalpojumus Vietnē. Vietnes administrācija nesniedz nekādas garantijas par Vietnē ievietotās informācijas, produktu un pakalpojumu, kā arī jebkuras informācijas atbilstību, un produkti vai pakalpojumi Vietnē netiek ievietoti vai piedāvāti, pamatojoties uz Vietnes administrācijas apstiprinājumu vai ieteikumu. Visa šāda veida informācija, produkti un pakalpojumi tiek piedāvāti to esošajā formā bez jebkādām garantijām. Vietnes administrācija nesniedz nekādas garantijas par to, ka Vietne, tās serveri vai elektroniskais pasts, no kura tiek sūtīti Vietnes administrācijas paziņojumi, nesatur vīrusus vai citus kaitīgus elementus. Likumā noteiktajā maksimālajā apmērā Vietnes administrācija atsakās no visa veida garantijām un nosacījumiem attiecībā uz šo informāciju par produktiem un pakalpojumiem, ieskaitot visas domātās garantijas un nosacījumus attiecībā uz derīgumu pārdošanai, atbilstību noteiktajam mērķim, kā arī tiesības un pārkāpumu neesamību.

Informēšana un rīcība sūdzību gadījumos 

 1. Vietnes administrācija pārvalda šo Vietni, ievērojot principu “vispirms informē, tad rīkojas”. Ja Jums ir sūdzības vai iebildumi par šajā Vietnē ievietotajiem Lietotāju vai Meistaru materiāliem vai saturu vai arī Jūs uzskatāt, ka Vietnē ievietotie materiāli vai saturs pārkāpj Jūsu autortiesības, nekavējoties sazinieties ar mums, izmantojot sadaļu Atgriezeniskā saite. Saņemot paziņojumu saskaņā ar šo procedūru, Vietnes administrācija veiks visus iespējamos pasākumus, lai dzēstu pretlikumīgu informāciju.

Izmaiņas noteikumos un nosacījumos 

 1. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā vienpusējā kārtībā mainīt vai papildināt Vienošanos saskaņā ar šeit minētajiem noteikumiem un nosacījumiem. Fakts, ka Jūs turpināt piekļūt šai Vietnei vai lietot to, tiks uzskatīts par Jūsu piekrišanu mainītajai vai papildinātajai Vienošanās.

Kontaktinformācija 

Vietni administrē Igaunijā reģistrēts uzņēmums, kura rekvizīti ir šādi:
Appian One OÜ
Kreutzwaldi 4A, Tallina, 10120, Igaunija
Reģ. Nr.: 12924927
PVN reģ. nr. EE101823775

Ar administratoru var sazināties, izmantojot šādu kontaktinformāciju:
Sadaļā: Atgriezeniskā saite
E-pasts: info@katramdarbam.lv
Tālrunis: +371 29 269 529
Pasta adrese: Kreutzwaldi 4A, Tallinn, 10120, Estonia
Reģistrēties kā pasūtītājs Reģistrēties kā meistars